1911 Huurboekje

Huurboekje

Dit is het boekje van Jannes Penninga (1861-1941) waarin de jaarlijkse(!) huur werd bijgeschreven. Over een tijd van 15 jaar is er totaal ƒ 75,- huur betaald.
Ik kon de teksten niet helemaal ontcijferen, wie kan het (wel) lezen?

Voorkant
Pagina 1

Pag. 1
Ontvangen van Jannes Penninga, arbeider en Anke van der Molen zonder beroep
echtelieden wonende te Sebaldeburen, de som van tien gulden waarvan zij als bekende ………………………….gebracht van 13 are tachtig centiare behuisd en grond
gelegen te Sebaldeburen kadastraal bekend gemeente Grootegast in ….. nummer 969 en als be…. …. woden ……….Peter Jans Nicolai en zijn echtgenoote Geertje ….. beiden overleden.
’t Zand februari 1912
F10,- Wed. J vd N. Hoeksema

Pagina 2 en 3

Pag. 2
Ontvangen van J. Penninga de vaste huur van het Jaar … Mei 1912 de som van 5 zegge vijf gulden.
Wed J vd Naald Hoeksema
—–
Ontvangen van J. Penninga de vaste huur van twee jaaren zijn de tien gulden 1913 en 1914
Wed J vd Nald Hoeksema
—–
Ontvangen van J. Penninga een Jaar vaste huur van 1915 de som van vijf gulden
Wed J vd Nald Hoeksema
—–
Ontvangen van J Penninga een Jaar vaste huur van 1916 zijnde vijf gulden
Wed J vd Nald Hoeksema

Pag. 3
Ontvangen van J Pennenga de som van tien gulden van twee Jaar vaste huur 1917, 1918
Wed J vd Nald Hoeksema
—–
Ontvangen van J Penninga de som van vijf gulden vaste huur
Verschenen 1 mei 1919
Wed J vd Nald Hoeksema

Pagina 4 en 5

Pag. 4
Ontvangen van J. Penninga twee jaren vaste huur 10 gulden, zijnde jaarlijks 5 gulden 1920, 1921
J Hoeksema
—–
Ontvangen van J. Penninga twee jaren vaste huur 10 gulden, zijnde jaarlijks 5 gulden 1922, 1923
Voldaan 12 juni 1923
J Hoeksema

Pag. 5
ontvangen van J Penninga twee jaren vaste huur zijnde jaarlijks ƒ 5, tezamen ƒ 10. gulden van 1924 en 1925
30 juli 1925
J Hoeksema