Stamreeks Antje Iwema

‘Oma had blauw bloed’ zei mijn vader altijd. Ik heb me veel met de geschiedenis van de Penninga’s bezig gehouden, maar of deze uitspraak klopt had ik nog nooit onderzocht. Tot vandaag dan.

Ik heb de stamreeks van de oma die ik nooit gekend heb hieronder gezet. Voor het jaar 1500 komen we de namen Harcko, Luppo en Rienck tegen. Na 1500 wisselen de namen Date en Bonne elkaar eeuwen lang af. De naam Date verschijnt in 1588. De naam Bonne in 1630. En ze blijven tot de huidige geslachten.

Als ik langs oma Antje Iwema 14 geslachten terug in de tijd ga staat er achter de achternaam Iwema de toevoeging ‘thoe Ewer’. De toevoeging ‘thoe’ duidt meestal op iemand van adel, maar bij de familie Iwema betreft het de titel ‘hoofdeling’; een soort dorpshoofd. Wel een belangrijk iemand, maar niet tot de adelstand verheven. Ze waren bijvoorbeeld wel aanwezig bij de landdag die in het raadhuis te Groningen werd gehouden.

In 1500 overleed Luppo Sickes Iwema thoe Ewer. Hij wordt in 1470 de Grietman Lancswolt Nyekercke (Langewold te Niekerk) genoemd. De functie Grietman is combinatie van burgemeester/kantonrechter/notaris.
In 1500 overleed ook zijn broer Iwe to Ewer; hij sneuvelt in een veldslag bij Warffumerzijl als het tot een slag komt tussen de Ommelanders uit de Marne die tegen de Saksische troepen strijden. De Saksische troepen wonnen deze slag.
Deze slag lijkt de nekslag van het hoofdelingenschap te zijn; de toevoeging ‘thoe Ewer’ verdwijnt.
De behuizing van de hoofdelingen is waarschijnlijk het ‘Ewenheert’ geweest; een huis dat in 1405 al in stukken wordt genoemd. De tegenwoordige buurtschap Ewer ligt bij het dorp Houwerzijl en stelt met zo’n 10 huizen niet veel voor.


Familiewapen

De familie Iwema heeft een familiewapen. De beschrijving is als volgt: doorsneden: A in blauw een wassenaar vergezeld van drie sterren, alles goud; B in zilver een rood hart, getopt met een gouden kroon en kruislings doorboord door twee omgekeerde pijlen van natuurlijke kleur.

In Niebert is een kerkje met een Iwema-bank met het familiewapen erop. Ik heb het nog nooit gezien, maar binnenkort ga ik die kant op. Dan kan ik bij de reünie een foto van de kerkbank (en grafstenen in de kerk?) laten zien.  

Conclusie
Oma stamt niet uit een adellijk geslacht. Er stroomt dus geen blauw bloed door onze aderen.
Boeiend om te zien dat we de voorouders van Antje Iwema tot het jaar 1350 kunnen terugvinden.

Stamreeks Antje Iwema

Generatie 1 (proband)

Antje Iwema, geboren op 09-05-1903 in Leek. Antje is overleden op 10-12-1954 in Hoogkerk, 51 jaar oud. Zij is begraven op 15-12-1954 in Groningen (Selwerderhof). Antje trouwde, 24 jaar oud, op 27-05-1927 in Grootegast met Wiebe Pieter Penninga, 26 jaar oud. Wiebe is geboren op 17-07-1900 in Sebaldeburen, zoon van Jannes Penninga en Anke van der van der Molen. Wiebe is overleden op 27-11-1989 in Zuidlaren, 89 jaar oud. Hij is begraven op 30-11-1989 in Groningen. Wiebe trouwde later op 03-12-1957 met Alberta Geuchies (1911-1993). Dit huwelijk werd ontbonden in 1973. Wiebe trouwde later met Adriana Verheij (1908-1979).

Generatie 2 (ouders)

Date Iwema, geboren op 24-04-1869 in Noordwijk onder Marum. Date is overleden op 24-12-1960 in Tolbert, 91 jaar oud. Date trouwde met Marijke Brals. Marijke is geboren op 19-07-1870 in Tolbert. Marijke is overleden op 17-03-1940 in Tolbert, 69 jaar oud.

Generatie 3 (grootouders)

Bonne Iwema, geboren op 14-02-1814 in Zuidhorn. Bonne is overleden op 22-06-1889 in Marum, 75 jaar oud. Bonne trouwde met Bontje Pieters Hummel. Bontje is geboren op 22-06-1828 in Zevenhuizen (Leek). Bontje is overleden op 15-02-1891 in Marum, 62 jaar oud.

Generatie 4 (overgrootouders)

Date Bonnes Iwema, geboren op 27-03-1779 in Tolbert. Date is overleden op 02-04-1846 in Marum, 67 jaar oud. Date trouwde met Martje Garmts Spanjer. Martje is geboren in 1786. Martje is overleden in 1855, 68 of 69 jaar oud.

Generatie 5 (betovergrootouders)

Bonne Siebes Iwema, geboren in 1731. Bonne is overleden in 1792, 60 of 61 jaar oud. Bonne trouwde met Trientje Harms. Trientje is geboren in 1744. Trientje is overleden in 1813, 68 of 69 jaar oud.

Generatie 6 (oudouders)

Sijbe Dates Iwema, geboren in 1693. Sijbe is overleden in 1733 in Tolbert, 39 of 40 jaar oud. Sijbe trouwde met Janke Hendricks. Janke is geboren in 1699. Janke is overleden.

Generatie 7 (oudgrootouders)

Date Bonnes Iwema, geboren in 1660 in Niebert, Marum. Date is overleden op 23-10-1721 in Nuis, Marum, 60 of 61 jaar oud. Date trouwde met Grietje Geltes. Grietje is geboren in 1650. Grietje is overleden in 1721, 70 of 71 jaar oud.

Uit de tweede relatie van:

Generatie 8 (oudovergrootouders)

Bonne Dates Iwema, geboren in 1630. Bonne is overleden in 1680, 49 of 50 jaar oud. Bonne:

(1) trouwde met Eetje Binders. Eetje is overleden.

(2) trouwde met Greetjen Peabes. Greetjen is geboren in 1632. Greetjen is overleden in 1665, 32 of 33 jaar oud.

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

Date Harckos Iwema, geboren in 1588. Date is overleden in 1651, 62 of 63 jaar oud. Date trouwde met Auke Goities. Auke is geboren in 1591. Auke is overleden in 1651, 59 of 60 jaar oud.

Generatie 10 (stamouders)

Harcko Drieuwes Iwema, geboren in 1565 in Niebert, Marum. Harcko is overleden op 23-09-1629 in Niebert, Marum, 63 of 64 jaar oud. Harcko trouwde met Roelofje Jansen. Roelofje is geboren in 1565. Roelofje is overleden in 1631, 65 of 66 jaar oud.

Generatie 11 (stamgrootouders)

Drieuwes Harckosz Iwema, geboren in 1532 in Niebert, Marum. Drieuwes is overleden op 25-08-1600 in Niebert, Marum, 67 of 68 jaar oud. Drieuwes trouwde met Reencke NN. Reencke is geboren in 1535. Reencke is overleden in 1597, 61 of 62 jaar oud.

De zoon van:

Generatie 12 (stamovergrootouders)

Harcko Luppos Iwema, geboren in 1484 in Niebert, Marum. Harcko is overleden in 1542 in Niebert, Marum, 57 of 58 jaar oud. Harcko trouwde met Haebe Luckes Renckema. Haebe is geboren in 1504. Haebe is overleden in 1565, 60 of 61 jaar oud.

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

Luppo Sickes ((Iwe)) Iwema (thoe Ewer), geboren in 1445 in Niebert, Marum. (Iwe) is overleden in 1500 in Niebert, Marum, 54 of 55 jaar oud.

Generatie 14 (stamoudouders)

Gerrolt Riencks Iwema (Sicke thoe Ewer), geboren in 1405. Gerrolt is overleden in 1474, 68 of 69 jaar oud. Gerrolt trouwde met Ayle Herallema.

Generatie 15 (stamoudgrootouders)

Rienck Hessels Iwema (thoe Ewer), geboren in 1375. Rienck is overleden.

Generatie 16 (stamoudovergrootouders)

Hessel Iwema (thoe Ewer), geboren in 1350. Hessel is overleden na 1421, minstens 71 jaar oud.